Kim jesteśmy?

Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia jest formą działalności studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego zainteresowanych szeroko pojętym językoznawstwem.

Misją KNJS UJ jest szerzenie wiedzy na temat językoznawstwa jako dziedziny interdyscyplinarnej we współczesnej humanistyce. Koło pozwala studentom na pogłębienie znajomości wielu zagadnień wykraczających poza podstawowy program studiów z zakresu wyżej wymienionej dyscypliny.

KNJS UJ jest organizatorem corocznie organizowanego ogólnopolskiego Miesiąca Języka Ojczystego, w tym Dyktand Krakowskich, konkursów na gadkę, reklamę, agonu retorycznego oraz warsztatów w krakowskich szkołach.

W ramach KNJS UJ działa kilka sekcji, np. sekcja dialektologii i socjolingwistyki, sekcja kognitywizmu i lingwistyki kulturowej, sekcja kultury języka, sekcja współczesnego języka polskiego, sekcja historii języka, sekcja fonetyki eksperymentalnej.

Każda sekcja ma określone na dany rok płaszczyzny badawcze. Formą podsumowania badań są referaty, publikacje, konferencje.

Czasopismo: Studenckie Zeszyty Językowcze

 

 

Gdzie nas znaleźć?

Wszystkie informacje dotyczące zebrań KNJS UJ oraz jego sekcji, a także realizowanych przez członków koła projektów badawczych odnaleźć można na naszych fanpage'ach i grupach na Facebooku.

 

Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością zapraszamy do polubienia naszych fanpage'y:

KNJS UJ:

https://www.facebook.com/pg/KNJSUJ/about/?ref=page_internal

Sekcja Dialektologii i Socjolingwistyki:

https://www.facebook.com/Sekcja-Dialektologii-i-Socjolingwistyki-KNJS-UJ-641060412991344/

Sekcja Współczesnego Języka Polskiego:

https://www.facebook.com/SekcjaJezykaWspolczesnegoKnjsUj/

Natomiast studentów, którzy chcą dołączyć do KNJS UJ, prosimy o wysłanie do nas wiadomości na Facebooku oraz o dołączenie do naszych grup organizacyjnych:

KNJS UJ:

https://www.facebook.com/groups/1002374479776894/

Sekcja Dialektologii i Socjolingwistyki:

https://www.facebook.com/groups/1832850953625979/

Sekcja Współczesnego Języka Polskiego:

https://www.facebook.com/groups/273141399474365/

Sekcja Kultury Języka:

https://www.facebook.com/groups/1639969599604389/?ref=br_rs

Sekcja Kognitywizmu i Lingwistyki Kulturowej: 

https://www.facebook.com/groups/1231879740276638/